Al meer dan 15 jaar actief in omgeving Venlo

ADHD en autisme

ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijs bezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijs bezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.

Informatie: ADHD in het verkeer

Gespecialiseerd in het geven van lessen aan mensen met een beperking waaronder ADHD en Autisme.

Wij zijn gecertificeerd in het geven van lessen aan mensen met een beperking.

Verkeersveiligheid

Onderzoeken tonen aan dat niet ADHD op zichzelf een hoger risico oplevert voor de verkeersveiligheid, maar het patroon van gedragingen dat ermee samenhangt. Verder stellen de onderzoekers vast dat ADHD zelden als een opzichzelfstaande stoornis voorkomt. Vaak zijn er gelijktijdig andere cognitieve- of gedragsproblemen aanwezig die op zichzelf al risico verhogend kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan middelengebruik.

Roekeloos rijgedrag

Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar het rijgedrag van volwassenen met ADHD, Diverse onderzoek toonden aan dat de ADHD-groep vaker dan de controlegroep boetes kreeg voor roekeloos rijgedrag en rijden zonder rijbewijs. Ook reden zij na een ongeval vaker door en werd het rijbewijs vaker ingevorderd of geschorst.

Andere onderzoeken tonen aan dat personen met ADHD op een reeks factoren die samenhangen met verkeers-veiligheid, slechter scoren dan personen zonder ADHD. Daarbij gaat het om rijden zonder rijbewijs, invordering of schorsing van het rijbewijs, verkeersboetes en ongevallen. Ook rijden automobilisten met ADHD slordiger maken ze vaak meer fouten en overtredingen en zijn er aanwij-zingen dat ze zich vaker boos of agressief gedragen in het verkeer.

Aandacht

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een cognitieve functiestoornis die zich vaak in de kindertijd openbaart. Kinderen bij wie de diagnose ADHD is gesteld, hebben moeite om de aandacht te houden bij datgene waar ze mee bezig zijn, hebben moeite met impulscontrole en zijn vaak hyperactief en onrustig.

Een deel van deze kinderen houdt ook als ze volwassen zijn problemen met aandacht en hyperactiviteit. De problemen die gepaard gaan met ADHD kunnen ook problemen opleveren voor de verkeersdeelname: op jonge leeftijd als fietser en op oudere leeftijd als bromfietser of automobilist.

ADHD bij rijbewijsbezitters

ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijsbezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijsbezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.

ADHD en het rijbewijs

Als een leerling voor het eerst een Verklaring van geschiktheid aanvraagt, bijv. als hij nog rijexamen moet doen, dan is een keuring door een –door het CBR aangewezen– medisch specialist van toepassing. Eventueel zal ook een rijtest moeten worden afgelegd.

Rijangst

Naar schatting hebben ongeveer 1 miljoen rijbewijs bezitters hier in meer of mindere mate last van. Dat is een op de tien automobilisten.

Informatie: over rijangst

De enige gecertificeerde rijschool voor het geven van aangepaste rijlessen tegen rijangst.

Voor mensen met rijangst ook wel verkeersangst genoemd zijn wij de enige in de regio die is gecertificeerd voor het geven van aangepaste rijlessen tegen rijangst. Ook herhalingslessen, voor rijbewijs bezitters die al lang niet meer gereden hebben of niet meer durven te rijden, worden door ons verzorgd.

Ongeveer de helft, dus 500.000 mensen zit gespannen en met zweet in de handen achter het stuur. Dit is vaak een gevolg van onvoldoende basisvaardigheden waardoor ze angstig worden om deel te nemen aan het verkeer.

Verkeersfobie

De andere helft vermijdt specifieke situaties. Bij deze mensen spreekt men dan ook wel eens van een verkeersfobie. Door deze angst worden ze zeer beperkt in hun mobiliteit.

Sommige mensen zijn echt bang om in een auto te stappen en beginnen al te transpireren bij de gedachte hieraan. Anderen vrezen bepaalde situaties en gaan deze uit de weg. Ze zijn vaak bereid om tientallen kilometers of uren om te rijden als ze maar niet over die snelweg of brug hoeven te rijden. Enkele voorbeelden van zulke situaties zijn:

– angst voor het rijden op de autosnelweg
– angst voor het rijden over bruggen
– angst voor het rijden door tunnels
– angst voor het rijden over smalle wegen met veel bomen
– angst voor het rijden in druk verkeer
– angst voor het rijden in een onbekende omgeving

Onze aanpak

Intakegesprek
We beginnen een rijangstbegeleiding altijd met een gedegen intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving plaats.

Tijdens dit gesprek komen de specifieke problemen naar voren, en aan de hand van de uitkomst wordt een bij uw situatie passend begeleidingsplan opgesteld.

Aan de auto wennen
De begeleiding start altijd bij u in de buurt waar u goed bekend bent.  We beginnen in een rustige omgeving zodat u aan de auto kunt wennen en tevens werken we ook aan een goede voertuigbeheersing.

Je leert o.a. de weg “lezen” en het gedrag van andere weggebruikers te voorspellen, waardoor uw zelfvertrouwen weer groter wordt. Het vergroten van uw zelfvertrouwen is een essentieel onderdeel van het begeleidingsplan.

Op een deskundige manier aan uw rijangst werken
Dit doen we in stappen die op uw persoonlijke situatie worden afgestemd. Tijdens de begeleiding kan de angst in eerste instantie toenemen (dit is normaal) maar aan het einde van de sessies stapt u weer zelfverzekerd en met een gevoel van vrijheid achter het stuur.

Vol zelfvertrouwen en ontspannen aan het verkeer deelnemen.
Hoewel de symptomen van rijangst bij de meeste mensen hetzelfde zijn, is de aanleiding bij ieder persoon anders. Met een gerichte aanpak die begint bij de oorzaak of aanleiding van de angst, kunnen wij ervoor zorgen dat u uw angst onder controle krijgt.

De begeleiding is voor iedereen anders. In ongeveer 95 procent van de gevallen bestaat de verkeersangst-begeleiding uit 5 sessies van elk ongeveer 3 uur.

Wij vertrouwen erop dat u na het volgen van de lessen verkeersangst begeleiding weer vol zelfvertrouwen en ontspannen aan het verkeer kunt deelnemen.

ADHD bij rijbewijsbezitters

ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijsbezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijsbezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.