Al meer dan 15 jaar actief in omgeving Venlo

ADHD

ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen 🌍

ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijs bezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijs bezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.

ADHD in het verkeer

Onderzoeken tonen aan dat niet ADHD op zichzelf een hoger risico oplevert voor de verkeersveiligheid, maar het patroon van gedragingen dat ermee samenhangt. Verder stellen de onderzoekers vast dat ADHD zelden als een opzichzelfstaande stoornis voorkomt. Vaak zijn er gelijktijdig andere cognitieve- of gedragsproblemen aanwezig die op zichzelf al risico verhogend kunnen zijn, denk bijvoorbeeld aan middelengebruik.

Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar het rijgedrag van volwassenen met ADHD, Diverse onderzoek toonden aan dat de ADHD-groep vaker dan de controlegroep boetes kreeg voor roekeloos rijgedrag en rijden zonder rijbewijs. Ook reden zij na een ongeval vaker door en werd het rijbewijs vaker ingevorderd of geschorst.

Andere onderzoeken tonen aan dat personen met ADHD op een reeks factoren die samenhangen met verkeers-veiligheid, slechter scoren dan personen zonder ADHD. Daarbij gaat het om rijden zonder rijbewijs, invordering of schorsing van het rijbewijs, verkeersboetes en ongevallen. Ook rijden automobilisten met ADHD slordiger maken ze vaak meer fouten en overtredingen en zijn er aanwij-zingen dat ze zich vaker boos of agressief gedragen in het verkeer.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een cognitieve functiestoornis die zich vaak in de kindertijd openbaart. Kinderen bij wie de diagnose ADHD is gesteld, hebben moeite om de aandacht te houden bij datgene waar ze mee bezig zijn, hebben moeite met impulscontrole en zijn vaak hyperactief en onrustig.

Een deel van deze kinderen houdt ook als ze volwassen zijn problemen met aandacht en hyperactiviteit. De problemen die gepaard gaan met ADHD kunnen ook problemen opleveren voor de verkeersdeelname: op jonge leeftijd als fietser en op oudere leeftijd als bromfietser of automobilist.

ADHD komt voor bij ongeveer 3% van de kinderen en bij 1 à 2 % van de volwassenen. Er zijn ongeveer 10 miljoen rijbewijsbezitters in Nederland. Dat zou dus betekenen dat 100.000 tot 200.000 van de rijbewijsbezitters in Nederland problemen heeft met aandacht of hyperactiviteit.

ADHD en het rijbewijs

Als een leerling voor het eerst een Verklaring van geschiktheid aanvraagt, bijv. als hij nog rijexamen moet doen, dan is een keuring door een –door het CBR aangewezen– medisch specialist van toepassing. Eventueel zal ook een rijtest moeten worden afgelegd.

Autisme

Mensen met een Autismespectrum stoornis hebben een andere informatieverwerking dan de meeste andere mensen 🚦

Autisme

Autismespectrumstoornis (ASS)
Mensen met een Autismespectrum stoornis, afgekort ASS (Autisme,Asperger, PDD-NOS) hebben een andere informatieverwerking dan de meeste andere mensen. Dit uit zich vaak in een door verminderde sociale vaardigheden, moeilijker contact maken (in zich zelf gekeerd ) en het moeilijk kunnen inleven en verplaatsen in andere personen. Vaak hebben ze ook moeite om een grotere samenhang van diverse zaken te herkennen. Deze beperkingen kunnen een negatieve invloed hebben op hun rijvaardigheid.

Rijgeschiktheid

Om te kunnen beoordelen of mensen met ASS rijgeschikt zijn heeft het CBR meer informatie nodig dan wat er is ingevuld op de gezondheidsverklaring. Zij willen aanvullende informatie van een onafhankelijke specialist met verstand van de ASS problematiek (dit mag niet de eigen behandelend arts zijn) De kandidaat is rijgeschikt wanneer uit het rapport van de specialist blijkt dat er geen problemen zijn met planning en waarneming.

Nadat de specialist heeft bepaald dat de persoon medisch gezien rijgeschikt is volgd er een rijtest. Tijdens deze rijtest kijkt een “Deskundige Praktische Rijgeschiktheid (DPR) van het CBR of de persoon de gevraagde rijtaken naar behoren kan uitvoeren of eventueel trainbaar zijn. Deze DPR deelt gelijk na de rijtest zijn bevindingen mee aan de kandidaat en zal ook een advies afgeven naar de specialisten van het CBR.

De kandidaat krijgt na ongeveer 10 dagen een brief van het CBR waarin de duur van de rijgeschiktheid vermeld staat. Meestal is dat onbeperkt maar het kan ook voor een periode van 3 of 5 jaar zijn (dan moet de kandidaat na deze periode opnieuw gekeurd worden).

Rijangst

Een op de tien automobilisten heeft in meer of mindere mate last van rijangst 🚶‍♂️

Rijangst

Voor mensen met rijangst ook wel verkeersangst genoemd zijn wij de enige in de regio die is gecertificeerd voor het geven van aangepaste rijlessen tegen rijangst. Ook herhalingslessen, voor rijbewijs bezitters die al lang niet meer gereden hebben of niet meer durven te rijden, worden door ons verzorgd.

Ongeveer de helft, dus 500.000 mensen zit gespannen en met zweet in de handen achter het stuur. Dit is vaak een gevolg van onvoldoende basisvaardigheden waardoor ze angstig worden om deel te nemen aan het verkeer.

De andere helft vermijdt specifieke situaties. Bij deze mensen spreekt men dan ook wel eens van een verkeersfobie. Door deze angst worden ze zeer beperkt in hun mobiliteit.

Sommige mensen zijn echt bang om in een auto te stappen en beginnen al te transpireren bij de gedachte hieraan. Anderen vrezen bepaalde situaties en gaan deze uit de weg. Ze zijn vaak bereid om tientallen kilometers of uren om te rijden als ze maar niet over die snelweg of brug hoeven te rijden. Enkele voorbeelden van zulke situaties zijn angst hebben voor het rijden:

– op de autosnelweg.
– over bruggen.
– door tunnels.
– smalle wegen met veel bomen.
– in druk verkeer.
– in een onbekende omgeving.

Onze aanpak

We beginnen een rijangstbegeleiding altijd met een gedegen intakegesprek. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving plaats.

Tijdens dit gesprek komen de specifieke problemen naar voren, en aan de hand van de uitkomst wordt een bij uw situatie passend begeleidingsplan opgesteld.

De begeleiding start altijd bij u in de buurt waar u goed bekend bent.  We beginnen in een rustige omgeving zodat u aan de auto kunt wennen en tevens werken we ook aan een goede voertuigbeheersing.

Je leert o.a. de weg “lezen” en het gedrag van andere weggebruikers te voorspellen, waardoor uw zelfvertrouwen weer groter wordt. Het vergroten van uw zelfvertrouwen is een essentieel onderdeel van het begeleidingsplan. 

Dit doen we in stappen die op uw persoonlijke situatie worden afgestemd. Tijdens de begeleiding kan de angst in eerste instantie toenemen (dit is normaal) maar aan het einde van de sessies stapt u weer zelfverzekerd en met een gevoel van vrijheid achter het stuur.

Hoewel de symptomen van rijangst bij de meeste mensen hetzelfde zijn, is de aanleiding bij ieder persoon anders. Met een gerichte aanpak die begint bij de oorzaak of aanleiding van de angst, kunnen wij ervoor zorgen dat u uw angst onder controle krijgt.

De begeleiding is voor iedereen anders. In ongeveer 95 procent van de gevallen bestaat de verkeersangst-begeleiding uit 5 sessies van elk ongeveer 3 uur.

Wij vertrouwen erop dat u na het volgen van de lessen verkeersangst begeleiding weer vol zelfvertrouwen en ontspannen aan het verkeer kunt deelnemen.

Recensies

Wat mensen over Rijschool Plus zeggen 🗣